2η συνάντηση εργασίας του Δήμου Λεβαδέων με την πόλη Fuenlabrada της Ισπανίας

0

Αντιπροσωπεία του Δήμου Λεβαδέων και της ΚΕΔΕ θα μεταβεί στην πόλη της Fuenlabrada στην Ισπανία για την πραγματοποίηση της 2ης συνάντησης των εταίρων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Inclucities, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της διαδικασίας ένταξης των πολιτών που προέρχονται από τρίτες χώρες, διαμέσου της ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των πόλεων ή των ενώσεων Δήμων ώστε να διαμορφώσουν καλύτερες πολιτικές ένταξης (εκπαίδευση, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, στέγαση και κοινωνική ενσωμάτωση) για τα άτομα αυτά, καθώς και τη βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας σε θέματα ένταξης μεταναστών σε επίπεδο πόλης.
Οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα πόλεις διακρίνονται σε πόλεις καθοδηγητές, που διαθέτουν μεγαλύτερη τεχνογνωσία σε θέματα ένταξης μεταναστών και προσφύγων και σε καθοδηγούμενες πόλεις με μικρότερη εμπειρία στον τομέα αυτό. Η πόλη της Λιβαδειάς έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ως καθοδηγούμενη πόλη με καθοδηγητή της την πόλη της Fuenlabrada, η οποία έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην τοπική της κοινωνία.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα 23 – 24 Νοεμβρίου 2021, ο Δήμαρχος της Fuenlabrada κ. Javier Ayala και εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Ισπανίας FEMP, του Δήμου της Fuenlabrada, καθώς και οργανισμών απασχόλησης, ανάπτυξης και οργανισμών που αναπτύσσουν ειδικά προγράμματα ένταξης μεταναστών και προσφύγων θα παρουσιάσουν στα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας το σύνολο των δράσεων που έχουν αναπτύξει για την αρμονική ένταξη τους στον κοινωνικό και οικονομικό ιστό της πόλης.
Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας σημειώνει ότι στόχος μας είναι η συνέχιση των προσπαθειών του Δήμου για την αρμονική ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Inclucities θα μας προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη βελτίωση της ένταξης των προσφύγων και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής καθιστώντας το Δήμο Λεβαδέων που θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες εργασίας και εκπαίδευσης προς όλους τους κατοίκους του.

Μοιρασου το.