4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

Π Ρ Ο Σ : Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ.κ.

1 Ιορδάνη Κυρατλίδη
2 Γεώργιο Ορφανίδη
3 Γεώργιο Σοφιανίδη
4 Αθανάσιο Σιακαβάρα
5 Θεόδωρο Τέτο
6 Στέργιο Διαμάντη
7 Ηλία Τσιφλιδη
8 Γεώργιο Γουλτίδη

Κοινοποίηση : Γραφείο Νομικών Συμβούλων Δήμου Βέροιας & Τμήμα Αδειών Καταστημάτων & Εμπορίου
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. αριθμ.501/Α.Π./7636/ 06-03-2017 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, Μητροπόλεως 46, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, σε τακτική Συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27-02-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

Θέμα 1ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα παραδοτέα της A & Β Φάσης της Κυκλοφοριακής Μελέτης στα πλαίσια της «ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
Θέμα 2ο Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου –Φλωροβούνι Θεσπρωτίας)»

Μοιρασου το.