Ειδήσεις για: Δήμος Βέροιας

Δήμος Βέροιας
0
Χορήγηση νέας προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών για ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Βεροίας.

O Δήμος Βέροιας έχοντας υπόψη την υπ. αριθ. 439/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σας ενημερώνει ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για…

Δήμος Βέροιας
0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο, Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του…

1 31 32 33 34 35