Ειδήσεις για: Δήμος Βέροιας

Δήμος Βέροιας
0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ Τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο, Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Βέροιας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του…

Δήμος Βέροιας
0
internet

Λόγω βλάβης σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Δήμου μας, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το ασύρματό δωρεάν internet του Δήμου μας Veria_WiFi.…

Δήμος Βέροιας
0
Χορήγηση νέας προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών για ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Βεροίας.

O Δήμος Βέροιας έχοντας υπόψη την υπ. αρίθ. 319/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σας ενημερώνει ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για…

Δήμος Βέροιας
Δήμος Βέροιας
0
Έγκριση ή μη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 3ΗΣ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με την αριθ.…

Δήμος Βέροιας
1 32 33 34 35