Ειδήσεις για: Δήμος Λήμνου

Δήμος Λήμνου
0
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Λήμνου, προκειμένου να συγκροτήσει τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης (όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες), βάσει των διατάξεων του άρθρου 76…