Ειδήσεις για: Δήμος Λεβαδέων

Δήμος Λεβαδέων
0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Η ∆ιοίκηση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), στα πλαίσια ενίσχυσης της απορροφητικότητας του Προγράµµατος ∆ωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου της Αγροτικής…

1 48 49 50