Δήμος Κύθνου
Δήμος Κύθνου
0
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δήμαρχος Γαρδέρης Σταμάτης Αντιδήμαρχος Ηλιού Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιππαίος Κωνσταντίνος Δημοτικοί Σύμβουλοι Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μπουρίτης Νικόλαος Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου…