Την εμπιστοσύνη του στο ανθρώπινο δυναμικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την ικανοποίησή του για το επίπεδο συνεργασίας εξέφρασε ο Περιφερειάρχης…

Περισσότερα

«Ταφόπλακα του Περιφερειακού Τύπου» χαρακτήρισε, σε επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης…

Περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Την Υ.Α. 44403 «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β/4-11-2014)» σύμφωνα με την…

Περισσότερα

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η παράκαμψη των Βουτιάνων «Το νέο μουσείο της Σπάρτης θα αποτελέσει το μεγάλο μουσείο της Πελοποννήσου και…

Περισσότερα

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 1. Επικύρωση πρακτικών 13ης, 14ης και 15ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής έτους 2014. 2. Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού…

Περισσότερα

Με αφορμή την αποστροφή, «οι εποχές που το Υπουργείο Εσωτερικών και οι Περιφέρειες μοίραζαν εκατομμύρια στους ‘εκλεκτούς’ τους, μόνιμους και…

Περισσότερα

Οδηγό για τις υπόλοιπες Περιφέρειες και το σύνολο της χώρας χαρακτήρισαν το πιλοτικό πρόγραμμα επανεκκίνησης του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο ο…

Περισσότερα

«Μέχρι τέλος του 2014 και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, η γέφυρα της Τσακώνας θα έχει ολοκληρωθεί και θα έχει παραδοθεί…

Περισσότερα