Απευθείας εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους μετά από δύο άγονες δημοπρασίες

0

Η απευθείας εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – παραλίας σε τρίτους μετά από δύο άγονες δημοπρασίες και μειώθηκε η τιμή εκκίνησης στο ήμιση.Με τις παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν αντίστοιχα και οι λοιποί όροι μίσθωσης οι οποίοι θα είναι ίδιοι με τους όρους των υπ΄ αριθμ α) 32636/07-05-2014 β) 43397/12-06-2014 και γ) 49400/02-07-2014 διακηρύξεων Δημάρχου.

Μοιρασου το.