Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης του dimos-news.gr
Ο/Η επισκέπτης/πτρια του dimos-news.gr οφείλει και συμβουλεύεται να διαβάσει προσεκτικά τους πιο κάτω όρους χρήσης της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης πριν από την περιήγησή του/της. Η περιήγηση η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και σημαίνει πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης αυτής. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης της συγκεκριμένης διαδικτυακής πύλης οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του dimos-news.gr.
To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του dimos-news.gr (πλην πνευματικών δικαιωμάτων και κατατεθειμένων σημάτων τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Who is Who” και διατίθενται στους επισκέπτες / χρήστες του κόμβου αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση με αναφορά στην πηγή προέλευσης.

Υπηρεσίες Ενημέρωσης
Το dimos-news.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με τις εκλογές (βουλευτικές, ευρωεκλογές, δημοτικές-νομαρχιακές), πολιτικές αναλύσεις, σχετικές ειδήσεις και αρθρογραφία. Το περιεχόμενο του dimos-news.gr παρέχεται «ως έχει» και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης/χρήστης αξιολογεί κατά ιδία αυτού κρίση το περιεχόμενο της ενημέρωσης και δρα αυτοβούλως αποκλειόμενης οποιαδήποτε ευθύνης του dimos-news.gr.
Το dimos-news.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του. Εντούτοις, το dimos-news.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά οιασδήποτε φύσης που ήθελε προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη κατά την επίσκεψή του στο dimos-news.gr από οποιοδήποτε αιτία, όπως, μόνον ενδεικτικά, λόγω μη ορθότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου των σελίδων του ή μη διαθεσιμότητας.
To dimos-news.gr δεν εγγυάται και συνεπώς δεν ευθύνεται για την αδιάκοπη διαθεσιμότητά του, για την άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών του ή του περιεχομένου του, ούτε για την απουσία «ιών» ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για το dimos-news.gr είτε για κάποιο άλλο site/server δια του οποίου λαμβάνει το περιεχόμενό του. Υπόσχεται όμως ότι λαμβάνει όλα τα μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, με στόχο να παρέχει στους επισκέπτες του υψηλής ποιότητας και ασφάλειας υπηρεσίες.
Links
Το dimos-news.gr δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των εξωτερικών κόμβων στους οποίους επιλέγει να «μεταφέρεται» ο επισκέπτης/χρήστης μέσω link, hyperlink ή διαφημιστικού banner που διατίθενται / φιλοξενούνται στο dimos-news.gr.

Απαγορεύσεις
Απαγορεύεται στον επισκέπτη / χρήστη κατά την περιήγησή του στο dimos-news.gr, η παραβίαση του ελληνικού, διεθνούς ή κοινοτικού δικαίου και του Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (netiquette). To dimos-news.gr διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε πρόσφορο σύμφωνα με την κρίση του νόμιμο μέσο κατά του επισκέπτη / χρήστη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης από τον επισκέπτη/χρήστη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
Οι όροι χρήσης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων αυτών, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση το dimos-news.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νέο ή μεταβληθέν νομικό πλαίσιο.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω στοιχεία τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένους, για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων.

Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα
Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Η δικαιούχος διατηρεί οποιαδήποτε στιγμή και σε κάθε περίπτωση τα πνευματικά, ως και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται.

2. Άδεια χρήσης
Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ” οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της δικαιούχου.

3. Ευθύνη προς αποζημίωση
Τα στοιχεία έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται συνεχώς. Η δικαιούχος των στοιχείων δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.

4. Διαφημίσεις
Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.

5. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

6. Προσωπικά δεδομένα
Η δικαιούχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τυχόν προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να διαπιστώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

7. Χρήση Cookies στον Ιστότοπο μας
Όπως είναι συνήθης πρακτική σε πολλούς δικτυακούς τόπους, μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να έχουμε πρόσβαση σε cookies και άλλες τεχνολογίες στον υπολογιστή σας.
Η χρήση των cookies είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της σύνδεσής σας στον διαδικτυακό τόπο. Με τη χρήση του ιστότοπου με την επωνυμία «whoiswhogroup.com», δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη, όπως δίκτυα διαφημίσεων, διαφημιστικές εταιρείες, διαφημιστές και πάροχοι ομάδων ακροατών (audience segment providers), μπορούν επίσης να αποθηκεύσουν και να έχουν πρόσβαση σε cookies και άλλες τεχνολογίες στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο. Για συντομία αυτές αποκαλούνται Διαφημίσεις Τρίτων.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η Εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια του Ιστότοπου, δεν έχει πρόσβαση ούτε ασκεί έλεγχο στα cookies των διαφημιστών ή των παρόχων υπηρεσιών και για τις πρακτικές πληροφοριών τρίτων και διαφημίσεις τρίτων δεν έχουμε ευθύνη. Τα τρίτα μέρη μπορεί να σας παρέχουν τρόπο ώστε οι πληροφορίες σας να μην χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας. Οι δικτυακοί τόποι μπορούν να έχουν πρόσβαση μόνο στα cookies που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, εάν μια εμπορική εταιρία αποθηκεύσει ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, η συγκεκριμένη μπορεί να έχει πρόσβαση στο δικό της cookie, αλλά όχι σε αυτό μιας άλλης εταιρίας.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies δεν σας προσδιορίζουν σε προσωπικό επίπεδο. Περιλαμβάνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, τη σύνδεσή σας στο Internet, π.χ. λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, τη διεύθυνση IP, τις συνήθειες περιήγησης και του χρόνου περιήγησης στο Διαδίκτυο και την τοποθεσία σας.

Το dimos-news.gr χρησιμοποιεί cookies για τους εξής σκοπούς:

 • Για την αναγνώριση ή/και διατήρηση του περιεχομένου που εισάγετε κατά την διάρκεια μιας σύνδεσης στον Ιστότοπο, καθόλη την διάρκεια αυτής της σύνδεσης.
 • Για την καταμέτρηση και διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του διαδραστικού online περιεχομένου, των λειτουργιών, διαφημίσεων και άλλων επικοινωνιών που λαμβάνουν χώρα κατά την σύνδεση με τον Ιστότοπο.
 • Για να παρακολουθούμε αναλυτικά στοιχεία και τη χρήση του Ιστότοπου και να βελτιώνουμε ποιοτικά και να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.
 • Για να μας βοηθούν να σας αναγνωρίζουμε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ως προηγούμενο επισκέπτη και να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις που ενδέχεται να είχατε ορίσει όταν το πρόγραμμα περιήγησής σας επισκέφτηκε τον Ιστότοπο. Για παράδειγμα, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα στοιχεία σύνδεσής σας, ώστε να μην χρειάζεται να τα επαναλαμβάνετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.
 • Για να μας βοηθήσουν να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που βλέπετε όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο μας.

8. Μεταβατικές διατάξεις
Η μη άσκηση από την δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ” ύλην ελληνικά δικαστήρια. Η δικαιούχος, ωστόσο, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

Όροι Πελατών

 1. Ο χρήστης/πελάτης για τον οποίο η Who is Who. έχει εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για μία ή περισσότερες υπηρεσίες αποδέχεται με την έκδοση του τιμολογίου αυτομάτως όλους τους παρακάτω όρους.
 2. Η Who is Who. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση προς τον πελάτη.
 3. Ο χρήστης/πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Who is Who. διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της ή και των υπηρεσιών της στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων.
 4. Το περιεχόμενο των σελίδων που θα αποθηκεύει στους server της Who is Who. και θα μεταδίδει ο Πελάτης δεν θα είναι αντίθετο με το Νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο υπογράφων την παρούσα αίτηση είναι υπεύθυνος έναντι του νόμου και δια το περιεχόμενο των σελίδων. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει διακοπή της καταχώρησης χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων.
 5. Η Who is Who. δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και για την σωστή διεκπεραίωση των πωλήσεων και παραγγελιών των χρηστών μέσω του δικτύου.
 6. Η Who is Who. δεν φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε ζημίας που μπορεί να προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών της.
 7. Οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες της Who is Who. γίνονται βάσει του εκάστοτε τιμολογίου και το οποίο μπορεί να τροποποιείται άπαξ του έτους.
 8. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σωστή λειτουργία των στοιχείων που αποθηκεύει στο δίκτυο της Who is Who. και οφείλει να κρατάει αντίγραφα ασφαλείας όλων των στοιχείων του. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που τοποθετεί ή μεταδίδει μέσω των υπηρεσιώντου δικτυακού τόπου http://www.wiw.gr  ή του δικτύου της Who is Who.
 9. Πελάτες που ενοικιάζουν dedicated server ή vps μπορούν να αποκτήσουν δυνατότητα πρόσβασης μέσω χρήστη root μόνο κατόπιν αποστολής γραπτού αιτήματος μέσω fax, όπου θα αναφέρεται ξεκάθαρα το όνομα και επώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του υπαλλήλου ή νόμιμου εκπροσώπου που θα έχει root πρόσβαση καθώς επίσης ο λόγος αλλά και το διάστημα για το οποίο επιθυμείται αυτό το επίπεδο πρόσβασης. Κατά το διάστημα πρόσβασης root ο πελάτης φέρει πάσα ευθύνη και για τις προεγκατεστημένες εφαρμογές αλλά και για όποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει τέτοιους είδους πρόσβαση και οι δυνατότητες που δίνει. Σε πακέτα με κωδικό SM ή Self Managed για τα οποία η Who is Who. δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο για την καλή λειτουργία του hardware ο χρήστης έχει πάντα πρόσβαση root από την αρχή της συνδρομής του.
 10. Η διακοπή των υπηρεσιών γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση προς την Who is Who. 30 ημέρες πριν και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων.
 11. Η Who is Who. δικαιούται να διακόψει την παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη:
 • Όταν καθυστερείται η εξόφληση των τιμολογίων
 • Όταν για οποιοδήποτε λόγο το web site του πελάτη προκαλεί δυσλειτουργία των web server
 • Σε περίπτωση όπου ο Πελάτης με τη συμπεριφορά του δημιουργεί άμεσο κίνδυνο βλάβης ουσιωδών συμφερόντων της Εταιρείας.
 • Όταν ο πελάτης παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα.

Σε όλες τις περιπτώσεις η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.
Τα αποτελέσματα ασκηθείσας κατά τα ανωτέρω καταγγελίας αρχίζουν από την κοινοποίησή της. Η Εταιρεία, τηρώντας με συνέπεια τα καθήκοντά της, δεν έχει καμία νομική ευθύνη (αστική, ποινική, διοικητική κλπ) έναντι του Πελάτη, σε περίπτωση απώλειας κέρδους, πραγματικού ή διαφυγόντος, μη κατάρτισης συμφωνίας, ακύρωσης συμφωνίας, κλπ. που πιθανόν σχετίζεται με το περιεχόμενο μηνύματος που λήφθηκε ή μη, χωρίς υπαιτιότητα της. Στην πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις που ορίζονται ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για όσο διάστημα αυτές διαρκούν, κατά τις οποίες αποδεδειγμένα και αναίτια η Εταιρεία, ουδόλως δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της ή να εκτελέσει τα καθήκοντά της.
Η διαδικασία λύσης της παρούσας σύμβασης είναι ανεξάρτητη από την τυχόν προσφυγή στη δικαιοσύνη για την επίλυση διαφοράς που έχει προκύψει κατά την εκτέλεσή της.

 1. Ο Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με με τον Νόμο 1599/86 ότι:
 • Τα στοιχεία που δηλώνει στη Who is Who. είναι αληθή και ακριβή
 • Σε περίπτωση κατοχύρωσης ονόματος χώρου .GR, έχει διαβάσει και αποδέχεται του όρους της «Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων».
 • Δεν παραβιάζει εν γνώσει του δικαιώματα τρίτων
 • Δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
 1. Εάν ο Χρήστης επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή μέσω ΕΛΤΑ, είναι απαραίτητο να εξοφλήσει την παραγγελία του εντός 3 ημερών, αποστέλλοντας με fax στο 2118006968 το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.
 2. Η διάρκεια υπηρεσιών ορίζεται, ότι είναι ενός [1] έτους, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στο σχετικό τιμολόγιο η οποία παρατείνεται αυτομάτως ίδιο διάστημα κάθε φορά μετά από το πέρας της διάρκειας ισχύος της, εφόσον δεν καταγγελθεί ένα μήνα πριν από τη λήξη της από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
 3. Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της Who is Who. για τη μετάδοση, προώθηση ή μεταφορά όταν το περιεχόμενο είναι:
 • Παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, αγενές ή προκαλεί για οποιοδήποτε λόγο τη δυσαρέσκεια άλλων επισκεπτών.
 • Παραβιάζει τα δικαιώματα κάποιου άλλου.
 • Παραβιάζει κάποιο νόμο, όρο ή συμφωνητικό.
 • Προωθεί multi-level marketing δραστηριότητες.
 • Προωθεί ναρκωτικά, πορνογραφία, ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή εταιρία που είναι παράνομη στην Ελλάδα.
 • Προωθεί το spamming ή κάποιο άλλο ανεπίτρεπτο τρόπο διαφήμισης δίχως την άδεια της Who is Who.
 • Περιέχει ιούς ή άλλο κώδικα, αρχεία, ή προγράμματα που είναι σχεδιασμένα να ελέγχουν, καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργία κάποιου software, hardware, ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
 1. Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται εντός χρονικού διαστήματος που έχει συμφωνηθεί στην εντολή ανάθεσης ή προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120 μέρες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, εκτός αν αυτό ρητά αναφέρεται στο τιμολόγιο ή στην εντολή ανάθεσης. Κάθε επιπλέον καθυστέρηση επιβαρύνεται με το νόμιμο τόκο.
 2. Ο αγοραστής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης πώλησης με την παραλαβή του αντίστοιχου στοιχείου.
 3. Για κάθε διαφορά σχετικά με την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Η επίσκεψη στο www.wiw.gr  ή στο δίκτυο της Who is Who και η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας σχετικής με τη Who is Who. αποτελεί για τους επισκέπτες/χρήστες/πελάτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνέπειες: Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων.