ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

0

Ο Δήμος Αρριανών  και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ροδόπη: Εύφορη Γη» πραγματοποιούν ημερίδα με τίτλο: « Ημερίδα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για το περιεχόμενο, τους στόχους και τις δράσεις του έργου «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» την Τρίτη 8 Απριλίου 2014, ώρα 19:30μμ στο κεντρικό καφενείο πλατείας  Αρριανών ( καφενείο Ερδίντς  )

 

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του επικοινωνιακού σχεδίου της πράξης «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΡΟΔΟΠΗ: Εύφορη Γη».

 

H πρόσκληση απευθύνεται προς τους δυνητικούς ωφελούμενους του έργου μόνιμους κατοίκους της ΠΕ Ροδόπης, ήτοι :

  • Ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.
  • Νέους επιστήμονες, (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις
  • Ασφαλισμένους στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000€.

 

Όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα αξιοποιήσουν υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας και θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για την συμμετοχή τους σε ένα από τα προγράμματα κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα και το περιεχόμενο της πράξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Δήμο Αρριανών (τηλ 2531352802) και στην Κ. Καραθεοδωρή Α.Ε. (Ν. Τσανακλή 15, Κομοτηνή, τηλ. 2531023165)

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                   Σερήφ Ιμπραήμ

 

 

Η ημερίδα αφορά δράση πληροφόρησης των δικαιούχων και δυνητικών αποδεκτών και συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση επιμέρους δράσεων της πράξης  «ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ».

Μοιρασου το.