Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σουφλίου

0

1.
Αλατζιάς Χαράλαμπος
Γεώργιος
Δ.Σύμβουλος

2.
Αρβανιτόπουλος Αθανάσιος
Βασίλειος
Δ.Σύμβουλος

3.
Αλεξούδης Απόστολος
Αθανάσιος
Δ.Σύμβουλος

4.
Αρπατζάνης Σταμάτιος
Ιωάννης
Αντιδήμαρχος Δ. Σουφλίου

5.
Γαλόπουλος Νικόλαος
Παναγιώτης
Δ.Σύμβουλος

6.
Δέδογλου Σπύρος
Γεώργιος
Αντ/δρος Δ.Συμβουλίου

7.
Δελή – Χασάν Σουλεϊμάν
Αλή
Δ.Σύμβουλος

8.
Δημούτσης Αθανάσιος
Αναστάσιος
Δ.Σύμβουλος

9.
Δουλακάκης Θεόδωρος
Ελευθέριος
Δ.Σύμβουλος

10.
Ζαπάρτας Παναγιώτης
Ιωάννης
Δ.Σύμβουλος

11.
Καζάκης Ευάγγελος
Θεόδωρος
Δ.Σύμβουλος

12.
Καλακίκος Παναγιώτης
Νικόλαος
Δ.Σύμβουλος

13.
Καλιούνης Ιωάννης
Χρήστος
Πρ. Δημ. Συμβουλίου

14.
Καραγιάννης Χρήστος
Γεώργιος
Δ.Σύμβουλος

15.
Καρακόλιας Γρηγόριος
Στυλιανός
Αντιδ/χος Δημ. Εν. Τυχερού

16.
Κυριακίδης Χαράλαμπος
Ηλίας
Δ.Σύμβουλος

17.
Μαλιαχούστας Θεοδόσιος
Τριαντάφυλλος
Δ.Σύμβουλος

18.
Μολλά – Αχμέτ Αμέτ
Μεμέτ
Δ.Σύμβουλος

19.
Μουσίκας Γεώργιος
Χρήστος
Δ.Σύμβουλος

20.
Μπεκήρ Νετζμετήν
Οσμάν
Δ.Σύμβουλος

21.
Παρασκευάς Παρασκευάς
Δημήτριος
Γραμ. Δημ. Συμβουλίου

22.
Πασχάλης Κωνσταντίνος
Θεόδωρος
Αντιδήμαρχος Δ. Σουφλίου

23.
Πατέλης Απόστολος
Κωνσταντίνος
Δ.Σύμβουλος

24.
Σιαρναφέρης Γεώργιος
Χρήστος
Δ.Σύμβουλος

25.
Σκαρκάλας Παναγιώτης
Χρήστος
Αντιδ/χος Δημ. Εν. Ορφέα

26.
Τοκαμάνης Χρήστος
Παναγιώτης
Δ.Σύμβουλος

27.
Χαριτούδης Δημήτριος
Χαρίτος
Δ.Σύμβουλος

Μοιρασου το.