Δημοτικό Συμβούλιο 2011-2014

0

Δημοτικό Συμβούλιο 2011-2014

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

<<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ>>

Αβραμίδης Κυριάκος

Αποστολίδου Μαρία (εντεταλμ.ΔΣ Πολιτισμού)

Αρμπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία (εντεταλμ.ΔΣ Πολιτισμού)

Βαλάνος Νικόλαος (εντεταλμ.ΔΣ Υγείας)

Γρούγιος Ηλίας (εντεταλμ.ΔΣ Παιδείας)

Καραλιόπουλος Σωτήριος (εντεταλμ.ΔΣ Εθελοντισμού)

Καρράς Ευστράτιος (εντεταλμ.ΔΣ Κοινωνικής Πολιτικής)

Κουσενίδης Αλέξανδρος

Κουσίδης Γεώργιος

Μεζίκης Βασίλειος

Μπουντούρη Παρασκευή (εντεταλμ.ΔΣ τμήματος ΑμΕΑ)

Πατσιάς Γεώργιος (εντεταλμ.ΔΣ Δημ.Επιχείρησης)

Σιώπης Κωνσταντίνος (εντεταλμ.ΔΣ για θέματα καθαριότητας)

Σουσλόγλου Νικόλαος (εντεταλμ.ΔΣ τμημ. προσωπικού)

<<ΟΡΑΜΑ ΜΕ ΗΘΟΣ (ΟΡ.Μ.Η.)>>

Λαδάς Παράσχος

Τσακαλίδης Ηρακλής

Αθανασιάδης Αθανάσιος
Κυριλλίδης Γεώργιος

Λεμονίδου-Ιωαννίδου Δέσποινα

Σάββα Αικατερίνη

Χοϊδης Χαράλαμπος

<<ΛΑΪΚΗ ΣΥΠΕΙΡΩΣΗ>>

Κατσαρός Ιωάννης
Παυλίδου Λαμπρινή

Σαπρανίδου Σωτηρία

Τσιριγώτης Αρσένιος

<<ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ>>

Βούζας Ηλίας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόεδρος
Κεσόγλου Παύλος

Αντιπρόεδρος
Γεννηματάς Ιωάννης

Μέλη Ορφανίδου Στυλιανή

Πάντσης Θωμάς

Θεοχαρούδης Θεοχάρης

Καραγιαννίδου Αναστασία

Καρίκας Χρήστος

ΟΡΑΜΑ ΜΕ ΗΘΟΣ

Αβραμίδης Μωϋσής

Καλτσογιάννη Γεωργία

Καϊκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Τσομπανοπούλου Μελίσα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόεδρος
Μανωλόπουλος Βασίλειος

Αντιπρόεδρος

Τριανταφυλλίδου-Μωϋσάκου

Μέλη
Αντάρης Αθανάσιος

Ιακωβάκη-Ζαχαριάδου Παρασκευή

Μάστακας Γεώργιος

Σεραφίδης Ιωάννης

Κακής Απόστολος

ΟΡΑΜΑ ΜΕ ΗΘΟΣ

Λαζαρίδης Γεώργιος

Μαξούλιας Παναγιώτης

Δασκαλάρα Θεοδώρα

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Γρηγοριάδη Αρτεμησία

Μοιρασου το.