Δικαιούχοι και απορριπτόμενοι Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2013

0

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα 13 Αυγούστου 2014 έχουν αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου ΣΟΦΑΔΩΝ οι καταστάσεις του Ο.Ε.Κ.Ε.Π.Ε με τους δικαιούχους και τους απορριπτόμενους Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους 2013 . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημέρα ανάρτησης των καταστάσεων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως : – είτε απ’ ευθείας στο αρμόδιο γραφείο

Μοιρασου το.