Εκλογή νέων μελών του Δ.Σ. Κορινθίων

0

Την Κυριακή το πρωί, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2014 πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ήπιο κλίμα, η πρώτη συνεδρίαση των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων από τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων , με σκοπό να εκλέξει τα νέα μέλη που θα απαρτίζουν τα διάφορα όργανα του Δήμου. Στην ειδική αυτή συνεδρίαση με την ίδια πάντα σύνθεση , οι τέσσερις δημοτικές παρατάξεις, ψήφισαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3582/2010 για την εκλογή του Προεδρείου του νέου Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων . Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3582/2010 , ψήφισαν για τα μέλη της Ο ικονομικής Ε πιτροπής και της Ε πιτροπής για την Π οιότητα Ζ ωής . Η θητεία των μελών της Π.Ε.Δ. (Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων) έγινε σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.45/οι. 30755/08.08.2014 και συμπίπτει με τη διάρκεια της Δημοτικής Αρχής (2014 – 2019). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εκλέγονται ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Χρήστος Χασικίδης, Αντιπρόεδρος ο Σπύρος Ζαχαριάς και Γραμματέας η Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία. Ως τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγ ονται οι Δημοτικο ί Σύμβουλοι : Σταυρέλη ς Νικόλαος , Βλάσση ς Δημήτριο ς , Φαρμάκη ς Γεώργιο ς , Ζώγκο ς Ανδρέα ς , Παπ π ά ς Αντώνιο ς , Κορδώση ς Χρήστο ς , Γκουργίωτη ς Αλέξανδρο ς , Πανταζή ς Βασίλειο ς και ως αναπληρωματικά μέλη , οι : Μπάκουλη ς Δημήτριος, Καμπούρης Χαράλαμπος, Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, Δημητρόπουλος Κων/νος, Καραμαλίκη Μαρία ( Ερικκα ) . Ως τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέγονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : Χατζής Μιχάλης, Ζήμος Κων/νος, Κεφάλας Σταύρος, Λαμπρινός Π αναγιώτης, Μουρούτσος Γεώργιος, Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, Δημητρόπουλος Κων/νος, Καραμαλίκη Ερικκα και ως αναπληρωματικά μέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : Μελέτης Χρήστος , Ζώγκος Ανδρέας, Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, Γκουργιώτης Αλέξανδρος, Σούκουλης Ανδρέας. Τέλος, για την εκπροσώπηση του Δήμου Κορινθίων στην Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου , εκλέ χθηκαν οι : Βλάσσης Δημήτριος, Καμπούρης Χαράλαμπος, Μελέτης Χρήστος, Σταυρέλης Νικόλαος, Φαρμάκης Γεώργιος, Χατζής Μιχάλης, Κορδώσης Χρήστος, Νανόπουλος Βασίλειος, Πανταζής Βασί λειος και Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

Μοιρασου το.