ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

0

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούσος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Περικλής Κοντογόνης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Πελαγία Λεφτάκη-Αρβανίτη (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Νικόλαος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Ηλίας Κανάκης (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Σαρδέλης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Θεόδωρος Αγγελόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Νικόλαος Βάγγαλης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Δημήτριος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Παναγιώτης Μπλανάς (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λεωνίδας Γαϊτάνης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Νικόλαος Βάγγαλης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Γεώργιος Μπαχούμας (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Δημήτριος Σιψάς (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Γεώργιος Ζεργιώτης (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Λαμπρινή Πετροπούλου (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Αδάμ Βασιλογιαννακόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Ιωάννης Ρούσος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Σωτήριος Σπυρόπουλος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Σοφία Αποστολοπούλου (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Τακτικά Μέλη Π.Ε.Δ.

Γεώργιος Μπαχούμας (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Περικλής Κοντογόνης (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Νικόλαος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Ηλίας Κανάκης (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά Μέλη Π.Ε.Δ.

Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Ιωάννης Ρούσος (Σύμβουλος Πλειοψηφίας)

Δημήτριος Καραμπάτσος (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Σοφία Αποστολοπούλου (Σύμβουλος Μειοψηφίας)

Στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν για τη συγκρότηση σε σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πύλου-Νέστορος, ο Δήμαρχος ανακοίνωσε τα ονόματα των αντιδημάρχων που αναλαμβάνουν καθήκοντα έως τις 28 Φεβρουαρίου του 2017. Τα πρόσωπα που ορίστηκαν ως αντιδήμαρχοι είναι:

Παναγιώτης Πετρόπουλος-Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικής και Κοινωνικής Μέριμνας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος.

Παναγιώτης Δαρσακλής- Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρόεδρος Ποιότητας Ζωής και Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων

Λεωνίδας ΓαΪτάνης – Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Προστασίας του Δημότη

Ιωάννης Σαρδέλης – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου

Ιωάννης Ρούσος – Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Συντήρησης Υποδομών, Υπεύθυνος κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης

Πελαγία Λεφτάκη-Αρβανίτη – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Υπεύθυνη κατά τόπο για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης

Τέλος, ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίστηκαν οι εξής:

Μαρία Αντωνοπούλου- θέματα Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα

Γεώργιος Μπαχούμας – Γραφείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Μοιρασου το.