ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

0

1) Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
To Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά λειτουργεί ως συμπληρωματική δομή των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, διευρύνοντας το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους δημότες – ωφελούμενους.
Στοχεύει στη διάχυση της υπηρεσίας αναφορικά με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού χαρακτήρα προς όλους τους πολίτες. Εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας, με προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες.
Στο Κέντρο Κοινότητας γίνεται υποδοχή και καταγραφή των ωφελούμενων με στόχο τη διάγνωση των αναγκών τους και την προώθησή τους σε Υπηρεσίες, Δομές και Προγράμματα που υφίστανται την τρέχουσα χρονική στιγμή και έχουν ως αντικείμενο την κοινωνική υποστήριξη, ενδυνάμωση και
ένταξή τους. Το Κέντρο Κοινότητας αποτελείται από την Κεντρική Δομή και το Παράρτημα Ρομά το οποίο παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης προς τους Ρομά κατοίκους της Αγίας Βαρβάρας.
Στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο, Παιδαγωγό, Επισκέπτη Υγείας, Σύμβουλο για θέματα Απασχόλησης, Διαμεσολαβητή.
Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά» στεγάζεται στο Δημαρχείο, Αριστομένους 8.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132019302-3
Ωράριο λειτουργίας: 9:00 – 17:00
E-mail: kentrokoinotitas@agiavarvara.gr
____________________________________________________________________________________
Το έργο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά» εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014 -2020, του Άξονα Προτεραιότητας 09 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

2) Ξεκινούν τη λειτουργία τους το Κοινωνικό Παντοπωλείο και η Παροχή Συσσιτίου, δύο σημαντικές κοινωνικές δομές του Δήμου μας που υποστηρίζουν άτομα και οικογένειες που αδυνατούν να καλύψουν βασικές βιοτικές τους ανάγκες.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια κλπ καινούρια ή χρησιμοποιημένα καθώς και είδη ψυχαγωγίας, σε οικογένειες που δεν εντάσσονται σε άλλο πρόγραμμα υλικής βοήθειας (ΤΕΒΑ, κα).
Η Παροχή Συσσιτίου προσφέρει καθημερινά γεύματα σε άτομα που διαβιούν φτωχικά και δεν μπορούν να παρασκευάσουν φαγητό στο σπίτι τους, λόγω έλλειψης υποδομών ή αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης (χρόνια ασθένεια, αναπηρία, προχωρημένο γήρας) με προτεραιότητα στα παιδιά.
Οι δύο υπηρεσίες εντάσσονται στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγίας Βαρβάρας:
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας (09) – από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών
στελέχωσης θα ξεκινήσει τη λειτουργία του και το Κοινωνικό Φαρμακείο της Δομής.

Μοιρασου το.