Θέμα: «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου, μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και εκπροσώπων στην Π.Ε.Δ.»

0

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε το πρώτο

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγγαίου με θέματα την εκλογή μελών του Προεδρείου

του Δημοτικού Συμβουλίου, μελών της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας

Ζωής, καθώς και εκπροσώπων στην Π.Ε.Δ.

Μετά τη διενέργεια των δημαιρεσιών, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναδείχθηκε

ο Κωνσταντίνος Γάκης, αντιπρόεδρος η Κρυσταλλία Παπανικολάου – Μυλωνοπούλου και

γραμματέας η Μαριάννα Κεραμιδά-Καλκαντζή.

Στην Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν από την πλειοψηφία ως τακτικά μέλη οι:

Αποστολία Δημητρακούδη, Γεώργιος Θωμάς, Κοσμάς Κορωνιός, Χρήστος Μποσμπότης

και Χαρίτων Παπαδόπουλος και από την αντιπολίτευση οι Ανδρέας Καλλινικίδης,

Βαρσάμης Μαλακόζης και Βασίλειος Ξουλόγης.

Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν από την πλειοψηφία οι: Γεώργιος Καράνταγλης,

Στέργιος Παπαευθυμίου και Κωνσταντίνος Τσάκαλος και από την αντιπολίτευση οι:

Κρυσταλλία Παπανικολάου-Μυλωνοπούλου και Πέτρος Τραγαντζόπουλος .

Στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής εξελέγησαν ως τακτικά μέλη από την πλειοψηφία

οι: Γρηγόριος Βερβερίδης, Πέτρος Καλένης, Κοσμάς Κορωνιός, Ελένη Μπενή και

Κωνσταντίνος Τσάκαλος , καθώς και από την αντιπολίτευση οι: Βαρσάμης Μαλακόζης,

Πέτρος Τραγαντζόπουλος και Βασίλειος Ξουλόγης . Ως αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν

από την πλειοψηφία οι: Χρήστος Γκέντζογλου, Αναστάσιος Μήτρου και Γρηγόρης

Μισσιριάν και από την αντιπολίτευση οι: Ανδρέας Καλλινικίδης και Κωνσταντίνος

Πετρόπουλος.

Τέλος, ως εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. εξελέγησαν από την πλειοψηφία οι: Κωνσταντίνος

Γάκης, Πέτρος Καλένης και Δημήτριος Κουτούλας, καθώς και από την αντιπολίτευση οι:

Βασίλειος Ξουλόγης και Αθανάσιος Νέζας.

Μοιρασου το.