Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 08/09/2014 – 30/09/2014

0

Νέα δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης για ενήλικες (18 ετών και άνω) κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης προσφέρει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης. Τα εθνικής εμβέλειας εκπαιδευτικά προγράμματα που θα προσφερθούν απ’ το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καστοριάς κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 εντάσσονται στις θεματικές ενότητες: 1) Οικονομία- Επιχειρηματικότητα 2) Ποιότητα ζωής- Περιβάλλον 3) Νέες Τεχνολογίες 4) Γλώσσα και Επικοινωνία 5) Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις και 6) Πολιτισμός και Τέχνη. Για τα προγράμματα τοπικής εμβέλειας θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση. Κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος υλοποιήθηκαν 23 τμήματα με τη συμμετοχή τετρακοσίων εξήντα περίπου εκπαιδευομένων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα μάθησης απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η προσκόμιση αντιγράφου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και θα πραγματοποιούνται σε σχολικές μονάδες όλης της περιφέρειας του δήμου. Σε όσους ολοκληρώνουν τα προγράμματα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης απ’ το Δήμο και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από 08/09/2014 έως και 30/09/2014. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Την αίτηση με όλα τα προσφερόμενα προγράμματα μπορείτε να βρείτε και εδώ (αίτηση).

Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων:

² Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Καστοριάς (Καστοριά, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, ισόγειο, τηλ. 2467351115 & 2467351116, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00- 13:30.

Για υποβολή αιτήσεων:

  • Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς, Βαλαλά 58, Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη 09:00-16:00, Τετάρτη & Παρασκευή 14:00-21:00, Τηλ. Επικοινωνίας: 2467028195
    ΚΕΠ Δημοτικών Ενοτήτων Μεσοποταμίας, Μανιάκων, Μαυροχωρίου και Κορησού.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας- Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Μοιρασου το.