Ο ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

0

  

Ο καταρροϊκός πυρετός και οι τρόποι αντιμετώπισής του υπήρξαν τα θέματα

συζήτησης στη δημόσια συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο

Τεμπών την Τρίτη 2/9/2014 και ώρα 11.30.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Τζουτζουρκλής Αντώνης ως εκπρόσωπος της Δ/νσης

Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο οποίος έθεσε με επιστημονική

κατάρτιση τα θέματα που άπτονται του καταρροϊκού πυρετού, αλλά και τα θέματα

που χρήζουν την επέμβαση των κτηνοτρόφων και της πολιτείας.

Ο πρόεδρος των κτηνοτροφικών συλλόγων Θεσσαλίας, κτηνίατροι και κτηνοτρόφοι

της περιοχής, καθώς και συνεργάτες του Δήμου σε θέματα πρόληψης κι

αντιμετώπισης συμβάντων υγείας, τοποθετήθηκαν κι αντάλλαξαν απόψεις επί του

θέματος.

Με το πέρας της συνάντησης εργασίας – η οποία εντάσσεται σε ένα πεδίο δράσεων

και πρωτοβουλιών του Δήμου Τεμπών – προέκυψε το ακόλουθο πλαίσιο ενεργειών

προς υποστήριξη του κτηνοτροφικού πληθυσμού, αλλά κυρίως του ζωϊκού κεφαλαίου

της περιοχής :Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τον αναπληρωτή

Υπουργό, με κοινοποίηση στο ΚΕΕΛΠΝΟ, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον

Περιφερειάρχη και τους Βουλευτές του Νομού με αναφορά στο θέμα του

καταρροϊκού πυρετού και στο συντονισμό περαιτέρω ενεργειών, όπως την

εξεύρεση επαρκών πιστώσεων τόσο για τη διενέργεια προληπτικού

ψεκασμού, όσο και αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους σε περιπτώσεις

θανάτωσης ζώων ή άλλες απώλειες.Την άμεση ανάληψη πρωτοβουλίας από πλευράς του Δήμου προκειμένου για

την προμήθεια κατάλληλου εντομοκτόνου για τον ψεκασμό των σταυλικών

εγκαταστάσεων, καθώς και των εστιών μόλυνσης που χρήζουν

αντιμετώπισης.Τη διαρκή και συστηματική επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων,

καθώς και την αναφορά νέων κρουσμάτων στις αρμόδιες κτηνιατρικές

υπηρεσίες.

Στην συνάντηση εργασίας ήταν παρόντες ο Δήμαρχος Τεμπών, Αντιδήμαρχοι,

Δημοτικοί Σύμβουλοι, πολιτευτές, υπηρεσιακοί παράγοντες, η γιατρός εργασίας του

Δήμου, ο εκπρόσωπος της εταιρείας «Οικοανάπτυξη» κι πολλοί ενδιαφερόμενοι.

 

Μοιρασου το.