“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ”

0

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής) την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014, και ώρα 09.30΄π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστημώτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Χορήγηση ή μη αδειών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Μοιρασου το.