ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Σταυρός 12/9/2014

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 23.524
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στο Σταυρό την 18η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής

2. Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου

3. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία ΣΤΟΪΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΥΖ ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας

4. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας

5. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/209 Δ.Π.Ε. Ασπροβάλτας

6. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία ΑΣΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας

7. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 71/2005 Π.Ε. Ασπροβάλτας

8 .Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία ΚΑΛΤΣΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 99/2009 Π.Ε. Βρασνών

9. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/151 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στον ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

10. Καθορισμός τιμής μονάδος για την εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα, σύμφωνα με την 99/99 διορθωτική πράξη εφαρμογής Βρασνών, που αφορά στον ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

11. Καθορισμός τιμής μονάδος για τη μεταβίβαση κοινόχρηστου χώρου που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/216 Δ.Π.Ε. Σταυρού

12. Αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΖ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΣΟΛΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΡΓΙΑΝΝΗ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/146 Δ.Π.Ε. Σταυρού

13. Αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΚΙΤΗ ή ΑΣΚΗΤΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ για λογαριασμό του και για την αποβιώσασα μητέρα του ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χήρα ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΚΗΤΗ ή ΑΣΚΙΤΗ το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΦΙΝΤΙΡΙΚΑΚΗ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/146 Δ.Π.Ε. Σταυρού

14. Αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΠΟΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/74 Δ.Π.Ε. Σταυρού

15. Αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΙΠΟΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/74 Δ.Π.Ε. Σταυρού

16. Αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΝΝΑ χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΙΠΟΝΗ. ΔΗΜΟΣ ΛΙΠΟΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ και ΠΑΥΛΟΣ ΛΙΠΟΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΉΣΤΟΥ για λογαριασμό του αποβιώσαντα ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΙΠΟΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/74 Δ.Π.Ε. Σταυρού

17. Αίτηση για καθορισμό τιμής μονάδος για χρηματική αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑΤΙΝΑ συζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ το γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΗ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/38 Δ.Π.Ε. Σταυρού

18. Απαλλαγή υπόλογου από το αριθμ 491-2014 ένταλμα προπληρωμής

19. Απαλλαγή υπόλογου από το αριθμ 492-2014 ένταλμα προπληρωμής

20. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προς Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

21. Διάθεση πίστωσης για πληρωμή δικαστικής απόφασης 4171/14 Ειρηνοδικείου Λαγκαδά

22. Διάθεση πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάρια

23. Διάθεση πίστωσης την πληρωμή 12ου λογαριασμού του έργου ανάπλαση κεντρικού οικ Ασπροβάλτας

24. Διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών υποβολής συμπληρωματικών υποστηρικτικών – τεχνικών στοιχείων στην από 31-01-2014 γνωμοδότηση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διερεύνηση του ενδεχομένου καταπάτησης δημοτικής έκτασης σε περιοχή εντός του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού των Βρασνών

25. Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού, αναλώσιμων υλικών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και τηλεομοιοτυπίας και γραφικής ύλης προϋπολογισμού 49.796,43 € με Φ.Π.Α. 23%

26. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης Προμήθεια καυσίμων κίνησης , θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Βόλβης, των νομικών προσώπων (ΔΕΥΑΒ, ΟΚΠΑΠ, ΟΠΑΠ) και των Σχολικών Επιτροπών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης (2015-2016)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΙΑΜΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Μοιρασου το.