ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου, ώρα 18.30 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μεριστός στην Αίγινα,
ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας Εύξεινη Πόλη σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας
παρουσιάζει στην Αίγινα το μοντέλο Consume-less Med (Kαταναλώνω λιγότερο στη Μεσόγειο),
ένα ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα για τον αειφόρο τουρισμό για το οποίο ο Δήμος Αίγινας,
ως περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος τουριστικός Δήμος, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Το έργο απευθύνεται σε παραλιακούς ή νησιωτικούς τουριστικούς Δήμους στη Μεσόγειο, σε
φορείς του τουρισμού, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού (ξενοδοχεία-
καταλύματα, εστίαση, καταστήματα χειροτεχνίας και εμπορίου), οι οποίοι μπορούν να
αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά και επικοινωνιακά οφέλη με τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα, πέρα από τη συμβολή τους για την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και
του οικοσυστήματος της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στήριξη
των τοπικών προϊόντων που προωθεί το συγκεκριμένο έργο.
Στόχος ο συντονισμός δράσεων για μείωση της κατανάλωσης νερού, ενέργειας και παραγωγής
αποβλήτων και η παροχή της επιλογής μιας σειράς από υπηρεσίες προς τους τουρίστες ικανές
να ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση και να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν καλύτερα τα τοπικά
προϊόντα κατά τη διάρκεια της διαμονής τους.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ιnterreg Mediterranean και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Εύξεινη Πόλη.
Αναλυτικά, η ενημερωτική δράση – σεμινάριο:

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Μεριστός, Αίγινα, 24 Ιουλίου 2019

18.30 Εγγραφές
18.40 Χαιρετισμός
Δημήτριος Μούρτζης, Δήμαρχος Αίγινας
18:45 Χαιρετισμός
Σπύρος Σπυρίδων, Πρόεδρος ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
18.50 Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
Γιώργος Παππούς, Γενικός Διευθυντής ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
19.00 Παρουσίαση του μοντέλου ConsumelessMED
Ζωή Γκρουμούτη, Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη για το έργο
ConsumelessMED
19.20 «Η εμπειρία από την πιλοτική δράση του έργου στην περιοχή της Νάξου»
Γεωργία Κρυστάλλη, Υπεύθυνη Παρακολούθησης Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου
ConsumelessMED στον ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
19.40 Ερωτήσεις

Μοιρασου το.