ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ:
κ.κ. 1. Χρυσάφη Αλέξανδρο, Δήμαρχο Σερρών
2. Δημοτικούς Συμβούλους
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη:
– Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,
– το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα “Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”, διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ, δηλ. με έκδοση πρόσκλησης από τον Πρόεδρο, με την οποία θα περιγράφεται η δια τηλεδιάσκεψης λήψη των αποφάσεων,
– την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α. και
– τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»,
– την υπ’ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας».
Σας προσκαλούμε, στην 9η Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ., στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τροποποίησης Ο.Ε.Υ του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2022.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση του Προέδρου (Δημοτικού Συμβούλου) της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 4ο: Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε.Π.Ε. του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στα σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 6ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών» του Δήμου Σερρών (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 8ο: Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής και επιστημονικής τεκμηρίωσης για την ονοματοδοσία δημοτικών πάρκων.
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2022.
Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τασούλης Μ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση αρ. 1/2022 πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση όρων απ’ ευθείας εκμίσθωσης τριών τμημάτων του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την καλλιέργεια ελαιοδένδρων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 13ο: Απαλλαγή τέλους ταφής του θανούντα Χατζησυμεωνίδη Γεράσιμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 14ο: Αναγνώριση δικαιώματος ταφής της Σανή Χρυσούλας, ως φιλοξενούμενης σε οικογενειακό τάφο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου εκκένωσης οικισμού Χρυσοπηγής Δήμου Σερρών, έτους 2022.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 16ο: Υποβολή αιτήματος για την παράταση ή μη παραχώρησης ακινήτων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σύνδεσης σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σχεδίου δράσης και αναφοράς του κύκλου ΣΒΑΚ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση τροποποίησης ως προς την σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κα. Πάνου Σ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2020-202”.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ΄ στο υπ΄ αριθμ. 39 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη για την επιχείρηση “ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ι.Κ.Ε.”.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ΄ αριθμ. 1036 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Μακεδονομάχων 42, στις Σέρρες,
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στον οικισμό Σκουτάρεως Σερρών.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Βύρωνος 4.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Κ. Αλεξανδρίδη 10.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Εθν. Αντίστασης 23.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 87.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 29ο: Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Αν. Θράκης 18.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 30ο: Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Πτολεμαίων (με Βενιζέλου).
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 31ο: Θεσμοθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Εδέσσης 15.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 32ο: Θεσμοθέτηση θέσης στάθμευσης δικύκλων στην οδό Π. Κωστοπούλου 13.
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

ΘΕΜΑ 33ο: Πρόταση ενεργοποίησης αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με τον Δήμο Ερμούπολης Σύρου.
Εισηγήτρια: Η εντεταλμένη Δημ. Σύμβουλος κα Χρυσάνθη Τσοχατζίδη-Παλάζη.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλήτριας Λαϊκών Αγορών, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

Μοιρασου το.