Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στις 19/9/2014 και ώρα 14:00.

0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Ν. Ζίχνη 15-09-2014

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 11430

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις τoυ άρθρ. 95 και 96 του Δ.Κ.Κ. (N. 3463/2006) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου, έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.- Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να ενημερωθούν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Δημ. Συμβουλίου την προηγούμενη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολυμέρης Παναγιώτης

Μοιρασου το.