Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 15.09.2014

0

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00.
Λόγω μη έγκαιρης επίδοσης του συνόλου των προσκλήσεων της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 13 Σεπτεμβρίου 2013, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με τα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (άρθρο 50, Ν. 1566/85 & Απόφ. ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. Αριθ. Δ4/86). – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).
2. Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).
3. Ορισμός μελών Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός).
4. Ορισμός μελών Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρα 80, Ν. 3463/2006 και 73, Ν. 3852/2010). – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Σελίμης).
5. Ορισμός μελών Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής έργων, αξίας μέχρι 5.869,41 € πλέον Φ.Π.Α. και εργασιών έως 20.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., έτους 2014. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
6. Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 €, πλέον Φ.Π.Α., έτους 2014. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ζουπανιώτης).
7. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
8. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 220/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ¨Παραχώρηση χρήσης Δημοτικού αυτοκινήτου ΚΗΙ 8851 στον Σύνδεσμο Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Ευβοίας¨. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).
9. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. – (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Κατούνης).

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγελική Κούκουζα

Μοιρασου το.