Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

0

ΘΕΜΑ:΄΄Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής΄΄.

Σας καλούμε σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας – Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 13 του μηνός Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.-Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2.-΄Εγκριση πρακτικού Επιτροπής ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων.
3.-Ορισμός Επιτροπών σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 46 του ΕΚΠΟΤΑ(αριθμ.11389/1993) & του Δ.Κ.Κ.-Ν.3463/2006, λόγω αντικατάστασης μελών (μετάταξη, άδεια λοχείας, αναρρωτική άδεια και συνταξιοδότηση υπαλλήλων και μελών της Επιτροπής, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί με την 83/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4.-΄Εγκριση διάθεσης ψήφισης πιστώσεων για την πληρωμή λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
5.-Τροποποίηση προυπ/σμού του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, οικ. Έτους 2014.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Ελένη Ευσταθίου

Μοιρασου το.