Πρόσκληση σε συνεδρίαση

0

Σας καλούμε να προσέλθετε την 1η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ, σε ειδική συνεδρίαση, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τα άρθρα 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του κατωτέρω θέματος:

«Έγκριση, κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Ρόδου, Οικονομικού Έτους 2018»
(Εισήγηση τμήματος Προϋπολογισμού Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών )
ΣΗΜ. : Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγκαίρως σε περίπτωση ενδεχόμενης απουσίας σας για να μεριμνήσουμε για την αντικατάστασή σας, όπως προβλέπεται.

Μοιρασου το.