Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

0

Παρακαλείστε όπως προσέλθελτε στο Δημοτικό κατάστημα ΓΑΥΔΟΥ

στις 15/9/2014

για την λήψη αποφάσεων και τη συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

  1. 1)Έγκριση πρακτικών κλήρωσης επιτροπών
  2. 2)Τροποποίηση προϋπολογισμού σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής.
  3. 3)Απόφαση έγκρισης του “Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου”
  4. 4)Απόφαση για σύνταξη Κανονισμού Καθαριότητας σύμφωνα με το άρθρο το  άρθρο 79 του Ν.3463/2006 «Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»
Μοιρασου το.