Πρόσληψη καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων

0

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 12/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη μίας (1) καθαρίστριας για το σχολικό έτος 2014-2015, με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της σχολικής μονάδας του Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/6/2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, στο Δήμο Άργους Ορεστικού, μέχρι την Τετάρτη 17/9/2014.

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3.ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο βεβαίωσης)

4.Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2014

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

7.Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

8. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2467351301

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Μπελονάκη Αφροδίτη

Μοιρασου το.