Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

0

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε
να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο
δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.),
την 9η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα
της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο:
Καθορισμός θέσεων, τιμήματος και χρόνου παραχώρησης
για την εκμίσθωση αιγιαλού και παραλίας σύμφωνα με την
ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση – παραλαβή επί μέρους μελετών του έργου
«Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και μονάδα
Κομποστοποίησης Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος

Μοιρασου το.