ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ για 13 και 14/11/2014

0

Καλείσθε να παραστείτε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 7 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου στην εικοστή έκτη συνεδρίασητου Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:
Λήψη απόφασης για έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μαρκοπούλου έτους 2015.

Καλείσθε να παραστείτε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 6:30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη–Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου στην εικοστή έβδομη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Μαρκοπούλου έτους 2015.
2)Λήψη απόφασης για έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Μαρκοπούλου έτους 2015.

Μοιρασου το.