Συνέντευξη της κα Ελένης Δημοπούλου Περιφερειακής Συμβούλου Αττικής Εντεταλμένης σε θέματα Τουρισμού

0

ΑΤΤΙΚΗ: Αστικός Προορισμός Παγκόσμιου Βελινεκούς

H Αττική με τον πολιτιστικό πλούτο, το ήπιο κλίμα, τις υπέροχες παραλίες και τα νησιά του Σαρωνικού, είναι ένας αστικός προορισμός που συγκαταλέγεται στους κορυφαίους του κόσμου.
Όπως μας τόνισε η Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής εντεταλμένη σε θέματα τουρισμού κα Ελένη Δημοπούλου, ένας από τους βασικούς στόχους της Περιφέρειας Αττικής είναι η 12μηνη τουριστική περίοδος.
Οι ανεκτίμητοι πολιτιστικοί θησαυροί, τα καλλιτεχνικά δρώμενα, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και το υπέροχο κλίμα, καθιστούν εφικτό αυτόν τον στόχο .
Η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους 66 Δήμους της, προσπαθεί να έχει την καλύτερη προβολή στο εξωτερικό μετέχοντας σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού, διοργανώνοντας διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και υλοποιώντας κάθε άλλη δράση που θα βοηθούσε σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Η σύνδεση των γεωργικών προϊόντων με την τουριστική διαδικασία είναι στοίχημα της Περιφέρειας αλλά και της χώρας γενικότερα.

Ολόκληρη η συνέντευξη της κας Ελένης Δημοπούλου

Αν υπάρχουν και ποια είναι τα προβλήματα της περιφέρειας σας που εμποδίζουν την τουριστική ανάπτυξη της και πως σχεδιάζετε να τα λύσετε;

Στόχοι και προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου του Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής είναι :

να προσελκύσει τη δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων και να στηρίξει την καινοτομική επιχειρηματικότητα με χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΠΕΠ Αττικής και τα ευρωπαϊκά Προγράμματα.
να στηρίξει την ορθολογική διαχείριση των επισκεπτών και του προορισμού της Αττικής με κριτήριο τη φέρουσα ικανότητα των επιμέρους διαφορετικών προορισμών (του κέντρου της Αθήνας, των νησιών του Σαρωνικού, των παραλιών της Αττικής, των ορεινών όγκων της Πεντέλης και του Υμηττού, του Πειραιά κ.λπ.)
να προστατεύσει το Αττικό περιβάλλον, τις παραλίες και τις ακτές που προσδίδουν μοναδικότητα στο τοπίο.
να αναδείξει τους σημαντικούς πολιτιστικούς της πόρους γνωστούς σε όλο τον κόσμο, ισόρροπα και σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε όλες τις γωνιές της.
να αναδείξει ξεχωριστές γιορτές και ξεχασμένες συνήθειες και επαγγέλματα και γενικά να προβάλει την αυθεντικότητα της ζωής στη σύγχρονη Αττική.
Για την Αττική ειδικότερα απαιτούνται:

Ανάπτυξη νέων προϊόντων– υπηρεσιών: Συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός της μητροπολιτικής Αττικής ως ενιαίο σύνολο με παράλληλη ανάπτυξη των καταλληλότερων μορφών τουρισμού για την ανάδειξη του μοναδικότητας του προορισμού με δεδομένη τη χαμηλή εποχικότητα και επομένως τη δυνητική 12 μηνη τουριστική κίνηση. (Αθήνα –Πειραιάς-Νησιά Αργοσαρωνικού)
Διαχείριση προϊόντων –υπηρεσιών: Ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης προορισμών (destination management system) μέσα από προηγμένες και κατάλληλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες καθώς και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από έναν φορέα δημοσίου συμφέροντος για όλη την Αττική.
Προβολή προϊόντων –υπηρεσιών : Σχέδιο στρατηγική προβολής της Περιφέρειας Αττικής, για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και των πολλαπλών εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων της με παράλληλη διείσδυση σε νέες τουριστικές αγορές μέσα από σύγχρονα εργαλεία (on line marketing, social media)
Διανομή προϊόντων– υπηρεσιών: Ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών συνεργασιών για την ενιαία προώθηση και διεθνή διανομή του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης Αττικής για όλες τις εποχές του έτους. Απαιτούνται διεθνείς μικρότερες εξειδικευμένες συνεργασίες και προσπάθεια αποφυγής ολοκληρωτικών εξαρτήσεων από τους ολίγους “μεγάλους” Τour Operators
Η Περιφέρεια Αττικής, έχει ήδη προχωρήσει στην καταγραφή των διοικητικών αναγκών της και έχει δρομολογήσει την στελέχωση της Δ/σης Τουρισμού με στόχο τη δημιουργία μόνιμων δημόσιων δομών κατάρτισης, υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων προβολής χωρίς οικονομικές επικαλύψεις ενεργειών με άλλους φορείς, Δήμους και Δημοτ. Οργανισμούς και με κύριο γνώμονα την αποτελεσματικότερη διαχείριση των οικονομικών πόρων της Περιφέρειας μας.
Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας τους κατάλληλους συνεργάτες στο πλευρό της και σε συνεργασία με δημόσιους φορείς, όπως Πανεπιστήμια και άλλους κοινωνικούς φορείς και εταίρους, (στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της δίνει σήμερα ο Νόμος «Καλλικράτης») θα καταφέρει να δώσει νέα πνοή, σύγχρονη και επιστημονικά σχεδιασμένη με διεθνή εξωστρέφεια και στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού αποθέματος της Αττικής για την επόμενη 5ετία.
Έχουμε παράλληλα επίσης την υποχρέωση να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια συσσωρευμένα προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την τουριστική εικόνα της πόλης και της Αττικής και αφορούν και ζητήματα της κεντρικής διοίκησης – δικαιοδοσίας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι :
Η γκετοποίηση του αστικού κέντρου της Αθήνας, η τρέχουσα οικονομική– κοινωνική καταστροφή των μεσαίων στρωμάτων, οι άστεγοι της Αθήνας και τα κλειστά μαγαζιά, η παραβατικότητα και η έλλειψη ασφάλειας και επαρκούς αστυνόμευσης, η αύξηση της εγκληματικότητας και του φασιστικού φαινομένου με έμφαση την περίοδο της κρίσης σε μεγάλες και ιστορικές γειτονιές της Αθήνας (Κυψέλη, Πατήσια κ.λπ.), η έλλειψη υπηρεσιών καθαριότητας, περιβαλλοντικής προστασίας, αρχιτεκτονικής, κηποτεχνίας, αισθητικής καθώς και στοιχειωδών πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Αθηναίων. Η έλλειψη επίσης ελεύθερων χώρων και πρασίνου αλλά και η πολιτική διαπλοκή και διαφθορά στους χώρους εστίασης και διασκέδασης.

Η 12μηνη τουριστική περίοδος για την περιφέρεια σας είναι εφικτή και γιατί;

Η 12μηνη τουριστική περίοδος είναι εφικτή καθότι σύμφωνα με τα δεδομένα η Αττική έχει τη μικρότερη σχεδόν εποχικότητα από όλη τη χώρα. Σε συνδυασμό με το ήπιο κλίμα, τους ζεστούς δηλαδή χειμώνες και τους πολλούς και διαφορετικούς τουριστικούς πόρους μπορεί να προσφέρει ποικιλία τουριστικών προορισμών και εμπειριών για όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ο πολιτιστικός πλούτος της Αττικής σε συνδυασμό με την εγγύτητα των εναλλακτικών προορισμών των νησιών του Σαρωνικού, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού καθιστούν την Περιφέρεια ξεχωριστό αστικό προορισμό που μπορεί να κυριαρχήσει στο διεθνή ανταγωνισμό και τους 12 μήνες. Οι ομάδες επισκεπτών που θα μπορούσε να προσελκύσει έχοντας αυτά τα χαρακτηριστικά είναι όλων των εθνικοτήτων της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης που έχουν κουραστεί από τη βαρυχειμωνιά, ενδιαφέρονται για πολιτιστικά μνημεία και δρώμενα, καθώς και ομάδες επισκεπτών από τη Βορ. Αμερική, τη Ρωσία, Κίνα κ.λπ. που ευχαρίστως θα συνδυάσουν το μακρινό ταξίδι τους με κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά του Σαρωνικού ή του Αιγαίου. Σημαντικές παράμετροι για να καταξιωθεί και να παγιωθεί η Αθήνα –Αττική στον τουριστικό χάρτη του city break προορισμού, αποτελούν οι πολλαπλές δυνατότητες που διαθέτει για προσέλκυση συνεδριακού και αθλητικού τουρισμού, γαστρονομικού τουρισμού καθώς και προέλκυσης και φιλοξενίας διεθνών κινηματογραφικών παραγωγών.

Σκοπεύετε να προσθέσετε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ποιες;

Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού στην Αττική θα αναδειχθούν μέσα από τη στρατηγική μας και θα είναι μια δυναμική και συνεχής διαδικασία στα επόμενα χρόνια στηριζόμενη σε ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται διεθνώς, είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε και κατά σχεδιασμένες κατά παραγγελία ανάλογα με την διερεύνηση των τάσεων της ζήτησης . Όμως οι βασικοί άξονες θα στηρίζονται στον πολιτιστικό τουρισμό, στο θαλάσσιο τουρισμό με κεντρικό άξονα τις παραλίες του νότιου και ανατολικού μετώπου και της νησιωτικής περιφέρειας, του συνεδριακού-αθλητικού τουρισμού και του περιηγητικού τουρισμού. Βρισκόμαστε ήδη στην διαδικασία επιστημονικού σχεδιασμού με την βοήθεια του Παν. Πατρών και τον καθηγητή Δημήτρη Κούτουλα, οπότε μελετώνται και άλλες ειδικότερες μορφές προσέλκυσης τουριστικών επενδύσεων που δεν θα έχουν περιβαλλοντική ή άλλη επιβάρυνση σε υποδομές και κόστη αλλά μεγάλη τουριστική προβολή για την Περιφέρειά μας που θα δώσει άμεσα οικονομικά αποτελέσματα. Σύντομα και εντός του Φθινοπώρου θα ανακοινώσουμε αυτήν την Στρατηγική μας που θα αφορά και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού για τα επόμενα 5 έτη.

Οι δράσεις τουριστικής προβολής για το 2015 τι περιλαμβάνουν;

Για το 2015 η Περιφέρεια Αττικής κυρίως μελετά, σχεδιάζει και ετοιμάζει στοχευμένες ενέργειες μέσα από διαγωνισμούς και διοικητικές διαδικασίες που δυστυχώς είναι χρονοβόρες και εξαιρετικά κοστοβόρες σε ανθρώπινο δυναμικό. Παρόλα αυτά και με τεράστια προσπάθεια των συνεργατών-υπαλλήλων της Δ/σης μας, θα καταφέρει να προβεί σε εξαιρετικά επιλεγμένες δράσεις προβολής, όπως έχει ήδη ανακοινώσει μέχρι σήμερα. Έχει ήδη πραγματοποιήσει συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού στην Αυστρία, Γερμανία, ετοιμαζόμαστε για την WTM, τον Νοέμβριο στο Λονδίνο και ήδη έχουμε ενεργές ελληνικές συμμετοχές στα ελληνικά ειδικά-κλαδικά fora π.χ. Ποσειδώνια 2015, Ναυτικό Σαλόνι Πόρου 2015, Ευρωπαϊκές μέρες Θάλασσας κ.λπ. . Αυτό που επιχειρεί με ιδιαίτερη σπουδή και προσοχή να κάνει η Περιφέρεια Αττικής είναι να σχεδιάσει τη στρατηγική της για την επόμενη πενταετία, ώστε να υπάρξει συνολική ενιαία τουριστική ταυτότητα για την Περιφέρεια και να δημιουργήσει σε συνεργασία με τους 66 Δήμους της, την αποτελεσματικότερη προβολή στο εξωτερικό. Η έμφαση θα δοθεί κυρίως σε εφαρμογές on line τουριστικής προβολής, δράσεις όπως η συμμετοχή της στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού (World Travel Market – WTM) στο Λονδίνο, καθώς και στην διοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, τουριστικών εκθέσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού, η παραγωγή περιεχομένου για έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, η διοργάνωση και συμμετοχή σε οργανωμένα Fam και Press Trips, η ανακατασκευή της τουριστικής ιστοσελίδας Περιφέρειας Αττικής – www.athensattica.gr και η δημιουργία ειδικού microsite για συγκεκριμένες δράσεις.

Υπάρχει συντονισμός των δράσεων τουριστικής προβολής μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων και των δήμων της περιφέρειας σας, ποιοι οι στόχοι και πως υλοποιούνται;

Ήδη έχουν συσταθεί για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Αττικής, οι Διατομεακές επιτροπές Τουρισμού και αρχίζουν να λειτουργούν σε κοινές συναντήσεις με τον χωρικό Αντιπεριφερειάρχη και τους Δήμους ανά περιφερειακή ενότητα, αλλά και με την συμμετοχή των εντεταλμένων συμβούλων Τουρισμού. Οι δράσεις της Π.Α στηρίζονται στη συνεργασία με όλες τις περιφερειακές Ενότητες και τους Δήμους, ώστε να αντιμετωπιστούν ισόρροπα, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο, η τουριστική ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της. Αναζητούνται εκείνοι οι τουριστικοί πόροι άυλοι ή μη, που είναι σχετικά άγνωστοι, παραμελημένοι, ή και εγκαταλελειμμένοι στην Αττική, όπως π.χ. στα νησιά του Σαρωνικού, στους ορεινούς όγκους της Αττικής, στο βιομηχανικό παρελθόν της στον Πειραιά, στην Ελευσίνα , στο Λαύριο. Ήδη επίσης έχει γίνει εντός του Φεβρουαρίου 2015 και θα επαναληφθεί σύντομα, ένα διήμερο σημαντικό σεμινάριο για θέματα κατευθύνσεων και σχεδιασμού Τουριστικής Προβολής με όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους της Αττικής, ώστε να υπάρξει πραγματική συνεργασία, επιστημονική καθοδήγηση και εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Έχουν γίνει ακόμα συναντήσεις με τους δύο μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής, δηλαδή με το Δήμο Αθηναίων για θέματα κοινής προβολής σε εκθέσεις και έχει αρχίσει η από κοινού συνεργασία με το Δήμο Πειραιά και τον ΟΛΠ σε θέματα ανάδειξης αστικών μονοπατιών για όλους τους επισκέπτες και ειδικότερα για τους ταξιδιώτες κρουαζιέρας. Με τους Δήμους Ελευσίνας, Πόρου, Μαραθώνα, Αίγινας, Κυθήρων, Καλλιθέας, και όλους τους εν δυνάμει τουριστικούς επιμέρους προορισμούς, μικρούς και μεγάλους. Η συνεργασία και οι συναντήσεις με όλους τους συναρμόδιους φορείς όπως το Υπ. Τουρισμού και τον ΕΟΤ, το Υπ. Ναυτιλίας, το Υπ. Πολιτισμού καθώς και όλους τους κοινωνικούς εταίρους, αρκετές ενώσεις επαγγελματικών φορέων, αλλά και διεθνείς φορείς. Σύντομα θα υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας που από κοινού συντάσσονται ώστε να υπάρξει από συνέργεια σε θέματα τουριστικής προβολής με την ΕΞΑΑ, καθώς και το Ελληνικό Τμήμα της Unesco.

Οι πόροι που διατίθενται για την τουριστική προβολή της περιφέρειας από πού προέρχονται και αν είναι αρκετοί.

Τα βασικά χρηματοδοτικά μας εργαλεία σ’ αυτή τη προσπάθεια είναι το νέο ΠΕΠ-ΕΣΠΑ, ο τακτικός μας προϋπολογισμός, αλλά και η διερεύνηση άλλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Επιδίωξη είναι η ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων, προορισμών πέραν των ήδη γνωστών που θα είναι ελκυστικά στην τουριστική ζήτηση και θα εμπλουτίσουν την τουριστική εικόνα της Αττικής. Προς αυτή τη κατεύθυνση συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινωνίες, με επίκεντρο τον εργαζόμενο, το μικρό επιχειρηματία, τον έμπορο, των ιδιοκτήτη μιας μικρής επιχείρησης, ο οποίος έχει σημαντικό όφελος από την ανοδική πορεία του τουρισμού μας
Ιδιαίτερη είναι η προσοχή μας στον Τουρισμό, των εμποδιζόμενων ατόμων, με ειδικές ανάγκες, με αναπηρία, των ευπαθών ομάδων. Ήδη ετοιμάζουμε πρόταση ένταξης της Περιφέρειας σε πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο και αφορά ακριβώς στον ευαίσθητο τομέα της αναπηρίας. Εργαζόμαστε ώστε η Περιφέρεια Αττικής να είναι μια περιοχή φιλική προς τα Άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις μορφές: Συγκοινωνίες, καταλύματα, εστίαση, χώροι πολιτισμού, παραλίες κλπ.

Ποια είναι τα ποσοστά Ελλήνων και ξένων τουριστών που επισκέπτονται την περιφέρεια σας, ποιες είναι οι αγορές του εξωτερικού που συνεργάζεστε και αν σκοπεύετε να ανοίξετε νέες αγορές και ποιες;

Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία σχετικά με τις αφίξεις το Α’ τρίμηνο του 2015 τα μηνύματα είναι αισιόδοξα από την αύξηση που καταγράφεται κυρίως στις αφίξεις από το εξωτερικό στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος αλλά και στη κίνηση της κρουαζιέρας.
Η αύξηση 29,5% της Αθήνας για το πρώτο τρίμηνο, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014 βάζει τις βάσεις ώστε η χρονιά να αποτελέσει σημαντική χρονιά υψηλών εσόδων για τον προορισμό ΑΤΤΙΚΗ.
Προφανώς αυτό μας οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια τάση αύξησης της ζήτησης και πέραν των συνηθισμένων χρονικών περιόδων αλλά θα ήταν παρακινδυνευμένο να πούμε ότι επιμηκύνθηκε αυτόματα και η τουριστική περίοδος.
Ο τουρισμός στην Αττική, με τη δυναμική και τη συντονισμένη προσπάθεια των χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, και τη συντονισμένη δράση Περιφέρειας, Δήμων, ΕΟΤ και Υπουργείου Τουρισμού είναι, για ακόμα μια χρονιά, έτοιμος να συνεισφέρει στην ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνίας, τόσο στην Αθήνα όσο και στους άλλους Δήμους της Περιφέρειας μας, στην ανάπτυξη της καινοτομίας και τη μείωση της ανεργίας.
Στο υπόλοιπο της 5ετίας μας ο τουρισμός μπορεί να αναδειχθεί σε «ατμομηχανή» ανάπτυξης της Αττικής οικονομίας, με ανταπόδοση σε τοπική-Δημοτική αλλά και περιφερειακή κλίμακα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση, με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Πέρα από τις παραδοσιακές Ευρωπαϊκές αγορές, εξετάζονται για να ενταχθούν στις αγορές στόχους της Αττικής και άλλες ενδιαφέρουσες τουριστικές αγορές. Η Ρωσία που παρά τα σημερινά προβλήματα της παραμένει μια δυνατή αγορά κυρίως στον τουρισμό πολυτελείας, τον Θρησκευτικό Τουρισμό και το yachting, η Κίνα με το τεράστιο ανθρώπινο ταξιδιωτικό της δυναμικό, χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως η Βραζιλία, η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ορισμένες τουριστικές αγορές με τις οποίες είμαστε το επόμενο διάστημα θα προσεγγίσουμε.
Σημαντική αγορά για την Περιφέρεια Αττικής είναι οι επισκέπτες από τις Η.Π.Α που θέλει ειδική προσέγγιση (ειδικές διευκολύνσεις και επικοινωνιακή προβολή κ.λπ.) και ήδη δρομολογείται συνεργασία με αεροπορική εταιρεία για προσέλκυση πελατών από Ν. Υόρκη και Μόντρεαλ.

Η σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό είναι στόχος ή γεγονός;

Η σύνδεση των γεωργικών προϊόντων με την τουριστική διαδικασία είναι πολύ μεγάλο στοίχημα για την Περιφέρεια Αττικής καθότι σε αυτό το μοντέλο θα στηριχθεί η μεγάλη ανασυγκρότηση της Π.Α και της χώρας συνολικά. Η τοπική καλλιέργεια και η ανάδειξη προϊόντων υψηλής ποιότητας και η χρήση τους στα ξενοδοχεία, στο ελληνικό πρωινό στην προβολή της τοπικής κουζίνας, θα συμβάλει στη σύνδεση των δύο αυτών κλάδων με πολλαπλά οφέλη για τους γεωργούς, τη βιοτεχνία – την ελαφρά βιομηχανία και τον τελικό κλάδο των υπηρεσιών. Ας μην ξεχνάμε ότι η τουριστική διαδικασία εμπλέκει όλους τους παραγωγικούς κλάδους και τομείς δραστηριοτήτων και μεταφράζονται σε μεγέθη διαφορετικών τμημάτων κατανάλωσης, γεωργικών προϊόντων, υπηρεσιών, μεταφορών, ειδών ευρείας κατανάλωσης κ.λπ. που αποφέρει κέρδη στην τοπική και εθνική οικονομία.
Η δημιουργία Αττικού γαστρονομικού χαρτοφυλακίου (σαν συμπληρωματική-οριζόντια μορφή τουρισμού) και η προώθηση της Αττικής ως γαστρονομικού προορισμού, υψηλής και βραβευμένης κουζίνας αλλά και παραδοσιακών εδεσμάτων είναι στις άμεσες προτεραιότητες μας.

Share.