Τη σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση καταπτώσεων από βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού 200.000,00 € υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας

0

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο της, αποκατάστασης ζημιών, από βραχοπτώσεις στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Το έργο «Αποκατάσταση Καταπτώσεων από βραχοπτώσεις Π.Ε. Καρδίτσας» προϋπολογισμού
200.000 € (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ΣΑΕΠ 017).

Οι εργασίες αναφέρονται στην κατασκευή τοίχου αντιστήριξης συνολικού μήκους 144,00μ καθώς και φράχτη ανάσχεσης βραχοπτώσεων (φράχτης απορρόφησης ενέργειας μέχρι 500kj ύψους 2m) σε θέσεις του οδικού άξονα Μουζάκι-Γέφυρα Κοράκου.

Όπως ανέφερε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Ως αιρετή Περιφέρεια παρεμβαίνουμε άμεσα αποκαθιστώντας τμήματα του οδικού δικτύου ευθύνης μας, όπου υπάρχει ανάγκη. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες τις Περιφέρειας έχουν καταγράφουν και επισημαίνουν θέσεις στο οδικό
δίκτυο, όπου χρίζουν παρέμβασης. Μέλημά μας είναι η ασφάλεια των μεταφορών, πολιτών και εμπορευμάτων, η μείωση της επικινδυνότητας αλλά και των επιπτώσεων, τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του τόπου».

Μοιρασου το.