Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήλου

0

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τήλου αποτελείται από 13 μέλη.

Οκτώ μέλη της πλειοψηφούσας παράταξης:

 1. Μαρία Καμμά- Αλειφέρη, Δήμαρχος
 2. Καμμάς Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος
 3. Κουμπανιός Παντελής, Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Κυπραίος Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος
 5. Μορφωπός Νικήτας, Πρόεδρος Δ.Σ.
 6. Οικονόμου Αντώνιος, Αντιδήμαρχος
 7. Σακελλάρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος
 8. Χριστοφής Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος
 9. Βασιλαρά Σεβαστή, Δημοτικός Σύμβουλος

Πέντε μέλη της μειοψηφούσας παράταξης:

 1. Λαρδόπουλος Πέτρος, Δημοτικός Σύμβουλος
 2. Καμμάς Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος
 3. Λογοθέτης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
 4. Χαραλαμπάκης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
 5. Χριστοφίδης Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος

Στα Δ.Σ. παρευρίσκονται και οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων Λιβαδίων και Μεγάλου Χωριού

 1. Σακελλαρίδης Τιμολέων, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λιβαδίων
 2. Καμμά Ειρήνη, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Χωριού
Μοιρασου το.