ΤΟ ΔHMOΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

0

1.

Κουφογάζος

Κωνσταντίνος

Δημήτριος

Δήμαρχος

2.

Κουτσονάσιος

Ιωάννης

Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

3.

Κωστούλας

Μιχαήλ

Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

4.

Πλεξίδας

Ευθύμιος

Δημήτριος

Αντιδήμαρχος Αγροτικής & Τουριστικής Ανάπτυξης

5.

Πάλλας

Βάιος

Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

6.

Τόλιας

Νικόλαος

Νέστωρ

Δημοτικός Σύμβουλος
7.

Μαγκούτης

Δημήτριος

Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Αθλητισμού – Παιδείας – Υγείας

8.

Μπουζιώκας

Κωνσταντίνος

Θωμάς

Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Π.

9.

Πλαβός

Αθανάσιος

Βασίλειος

Δημοτικός Σύμβουλος

10.

Τεντολούρης

Πέτρος

Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

11.

Καλαντζής

Δημήτριος

Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υπηρεσιών, Πολεοδομικών Θεμάτων, Έργων Υποδομών & Συντήρησης Η/Μ έργων Υποδομών & Συγκοινωνιών

12.

Μπουροκώστα – Βίτσα

Βάια

Αλέξανδρος

Δημοτική Σύμβουλος

13.

Θέος

Φώτιος

Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος

14.

Δούλαλας

Κωνσταντίνος

Ηλίας

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

15.

Παναγιώτου

Γεώργιος

Παντελής

Πρόεδρος Δ. Σ.

16.

Λέφας

Παναγιώτης

Χρήστος

Αντιδήμαρχος Εποπτείας Θεμάτων Κοινωνικής Προστασίας – Πρόνοιας & Αλληλεγγύης

17.

Σουφλιάς

Ιωάννης

Αχιλλέας

Δημοτικός Σύμβουλος

18.

Μπαλάς

Βασίλειος

Ανδρέας

Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος Ο.Κ.Π.Α.Δ.

19.

Τσιόβουλος

Γεώργιος

Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος

20.

Λαμπρογεώργος

Ηλίας

Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

21.

Μπαλατσούκας

Στυλιανός

Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος – Πρόεδρος ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ «ΠΥΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

22.

Παντέρας

Απόστολος

Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

23.

Αγορίτσα

Δημητρούλα

Απόστολος

Δημοτική Σύμβουλος

24.

Κατσίβελος

Βύρων

Δημήτριος

Δημοτικός Σύμβουλος

25.

Βλάχος

Κωνσταντίνος

Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος

26.

Λάππας

Δημήτριος

Βασίλειος

Δημοτικός Σύμβουλος

27.

Αναγνώστου

Βασίλειος

Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

28.

Κρούπης

Κωνσταντίνος

Χρήστος

Δημοτικός Σύμβουλος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ “ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ”

29.

Μαράβας

Κωνσταντίνος

Στέφανος

Δημοτικός Σύμβουλος

30.

Ζιάκας

Σταύρος

Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

31.

Καλαμαράς

Στέφανος

Παναγιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος

32.

Κοτρώνης

Κωνσταντίνος

Χρυσόστομος

Δημοτικός Σύμβουλος

33.

Κωστάκης

Αθανάσιος

Ηλίας

Δημοτικός Σύμβουλος

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ”

34.

Αρμάγος

Δημήτριος

Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μοιρασου το.