Υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας η σύμβαση του έργου «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών Τάφρων-Συλλεκτήρων ΠΕ Καρδίτσας»

0

Κώστας Αγοραστός: «Θωρακίζουμε οικισμούς και καλλιέργειες από πλημμυρικά

φαινόμενα και αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών»

Άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αντιπλημμυρικής θωράκισης

οικισμών και καλλιεργειών της Π.Ε. Καρδίτσας πραγματοποιεί η Περιφέρεια

Θεσσαλίας με την υπογραφή από τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό της

σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών Τάφρων-

Συλλεκτήρων ΠΕ Καρδίτσας» προϋπολογισμού 200.00,00 € (με Φ.Π.Α).

Όπως επεσήμανε ο κ. Κ. Αγοραστός: «Με το έργα αυτά επιτυγχάνουμε

δυο στόχους. Αφενός την αντιπλημμυρική προστασία οικισμών και καλλιεργειών

της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και αφετέρου την αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής των πολιτών, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των

έντονων καιρικών φαινομένων που ταλαιπωρούν τις περιοχές αυτές. Παράλληλα,

προστατεύουμε το περιβάλλον και δίνουμε λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, έτσι

ώστε να μην επαναληφθούν πλημμυρικά φαινόμενα του παρελθόντος».

Οι προτεινόμενες εργασίες είναι οι εξής:

– Τ.Κ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού του Κοτά-Πάμμισου μήκους 2.550μ., με παράπλευρη

απόθεση των προϊόντων εκσκαφών μετά της διάστρωσης αυτών στη ζώνη

έργου.

– Τ.Κ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού δύο τάφρους μήκους 500μ και 700μ. Στην τάφρο με

μήκος 500,00μ τα προϊόντα εκσκαφής θα φορτωθούν θα μεταφερθούν και

θα διαστρωθούν, στην τάφρο με μήκος 700,00μ. ο καθαρισμός θα γίνει με

παράπλευρη απόθεση και διάστρωση στη ζώνη έργου.

– Τ.Κ. ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού τάφρου μήκους 1.000μ. με φόρτωση, μεταφορά και

διάστρωση των προϊόντων εκσκαφών.

– Τ.Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού δύο τάφρων τάφρου μήκους 600μ και 450μ. με

φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση των προϊόντων εκσκαφών.

– Τ.Κ. ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού δύο τάφρους μήκους 800μ και 400μ. Στην τάφρο με

μήκος 800,00μ τα προϊόντα εκσκαφής θα φορτωθούν θα μεταφερθούν και

θα διαστρωθούν, στην τάφρο με μήκος 400,00μ. ο καθαρισμός θα γίνει με

παράπλευρη απόθεση και διάστρωση στη ζώνη έργου.

– Τ.Κ. ΠΕΔΙΝΟΥ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού τάφρου μήκους 800μ. με φόρτωση, μεταφορά και

διάστρωση των προϊόντων εκσκαφών.

– Τ.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση

οποιοδήποτε μηχανικού εξοπλισμού δύο τάφρων μήκους 600μ και 900μ. με

παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών και διάστρωσης αυτών στη

ζώνη έργου.

– Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού τάφρου μήκους 1.750μ. με παράπλευρη απόθεση των

προϊόντων εκσκαφών και διάστρωσης αυτών στη ζώνη έργου.

– Τ.Κ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού τριών τάφρων μήκους 400μ, 400μ και 300μ. με

παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών και διάστρωσης αυτών στη

ζώνη έργου.

– Τ.Κ. ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού τάφρου μήκους 1.000μ. με παράπλευρη απόθεση των

προϊόντων εκσκαφών και διάστρωσης αυτών στη ζώνη έργου.

– Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού τάφρου μήκους 1.000μ. με παράπλευρη απόθεση των

προϊόντων εκσκαφών και διάστρωσης αυτών στη ζώνη έργου.

– Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού τάφρου μήκους 1.000μ. με παράπλευρη απόθεση των

προϊόντων εκσκαφών και διάστρωσης αυτών στη ζώνη έργου.

– Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΥ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού τάφρου μήκους 500μ. με παράπλευρη απόθεση των

προϊόντων εκσκαφών και διάστρωσης αυτών στη ζώνη έργου.

Τ.Κ. ΣΟΦΑΔΩΝ: Προβλέπεται ο καθαρισμός με χρήση οποιοδήποτε

μηχανικού εξοπλισμού δύο τάφρων μήκους 1.200μ και 600μ. με παράπλευρη

απόθεση των προϊόντων εκσκαφών και διάστρωσης αυτών στη ζώνη έργου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις που διατίθενται από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων ΚΑΠ Π.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε 9773.01 Πρόγραμμα έτους

2014.

Μοιρασου το.