Ειδήσεις για: Δήμος Έδεσσας

Δήμος Έδεσσας
0
Ηλεκτρονικές αιτήσεις εξασφάλισης πρόσβασης μονίμων κατοίκων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και μέσω των ΚΕΠ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Έδεσσας και Άρνισσας ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους πολίτες ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2539/Β΄/14-6-2021 η κοινή υπουργική απόφαση…

1 2 3 24