Ειδήσεις για: Δήμος Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας ενημερώνει ότι με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/28-12-2021 2377/Β/7-6-21) τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14-7-2020 ΚΥΑ, σχετικά με τη χορήγηση…

Περισσότερα