Ειδήσεις για: Δήμος Αγίας Βαρβάρας

Δήμος Αγίας Βαρβάρας
0
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του…

1 2 3 22