Ειδήσεις για: Δήμος Γαύδου

Παρακαλείστε όπως προσέλθελτε στο Δημοτικό κατάστημα ΓΑΥΔΟΥ στις 15/9/2014 για την λήψη αποφάσεων και τη συζήτηση στα παρακάτω θέματα: 1)Έγκριση…

Περισσότερα

Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών και απευθείας ανάθεσης Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών για το έτος 2014. Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Έργων…

Περισσότερα