Ειδήσεις για: Δήμος Γαύδου

Δήμος Γαύδου
0
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Παρακαλείστε όπως προσέλθελτε στο Δημοτικό κατάστημα ΓΑΥΔΟΥ στις 15/9/2014 για την λήψη αποφάσεων και τη συζήτηση στα παρακάτω θέματα: 1)Έγκριση…

Δήμος Γαύδου
0
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε κλήρωση τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών & Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων

Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών και απευθείας ανάθεσης Υπηρεσιών-Εργασιών-Μεταφορών για το έτος 2014. Επιτροπή Διενέργειας-Αξιολόγησης προσφορών για διαγωνισμούς Έργων…