Ειδήσεις για: Δήμος Ηγουμενίτσας

Δήμος Ηγουμενίτσας
0
Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick off Meeting) για το DOCK-BI που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014 – 2020

“Ενίσχυση της διασυνοριακής σύνδεσης μεταξύ των λιμένων του Μπρίντιζι και της Ηγουμενίτσας” Στις 8 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της…

Δήμος Ηγουμενίτσας
0
«ΦΑΡΟ(ς) για τα Φρούρια»: Δίκτυο για αξιοποίηση της οχυρωματικής κληρονομιάς Βενετία – Ηγουμενίτσα – ευρύτερη Ευρω-Μεσογειακή περιοχή

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας εγκαινιάζουμε τη Διεθνή Φωτογραφική Έκθεση «Φρούρια που…

Δήμος Ηγουμενίτσας
1 2 3 24