Ειδήσεις για: Δήμος Καλαμαριάς

Ο Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς  προκηρύσσει ανοικτόδιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια εξοπλισμού για το…

Περισσότερα