Ειδήσεις για: Δήμος Πόρου

Δήμος Πόρου
0
Καθαρό ΟΧΙ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στην έκδοση νέας δεκαετούς άδειας για το ιχθυοτροφείο στο Μπίστι Πόρου

Με την υπ’ αριθμ. 251/2019 Απόφασή του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά επί της 10ετούς ανανέωσης -με τον μανδύα…

1 2 3 5