Ειδήσεις για: Δήμος Σερρών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών στην συνεδρίαση της 26-6-2023 και με την 316 /2023 απόφαση του, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έκδοση…

Περισσότερα

Τα προϊόντα θα δοθούν σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι οποίοι έχουν επιλέξει στην αίτηση τους να λάβουν…

Περισσότερα

Για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση Ευάλωτων Ομάδων Πολιτών (ΑμεΑ, ατόμων με κώφωση, τύφλωση, κινητικά προβλήματα κ.λ.π.) που διαβιούν σε δομημένες…

Περισσότερα