Ειδήσεις για: ΔΗΜΟΙ

Δήμος Φιλιατών
0
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατων

Μηνάς Παππάς Δήμαρχος Νικόλαος Τάσιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Σωτηρίου Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μπεράτης Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Στεργίου Αντιδήμαρχος Παρασκευάς Βλάχος Αντιδήμαρχος…

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
0
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την επανεκλογή αναπληρωματικών μελών της οικονομικής για δυόμισι έτη από 1-9-2014 έως 5-3-2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Μορφοβούνι Καρδίτσας την 14-9 -2014 ημέρα Κυριακή και ώρα…