Δήμος Φιλιατών
0
Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατων

Μηνάς Παππάς Δήμαρχος Νικόλαος Τάσιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Σωτηρίου Αντιδήμαρχος Γεώργιος Μπεράτης Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Στεργίου Αντιδήμαρχος Παρασκευάς Βλάχος Αντιδήμαρχος…

Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
0
Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την επανεκλογή αναπληρωματικών μελών της οικονομικής για δυόμισι έτη από 1-9-2014 έως 5-3-2017

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Μορφοβούνι Καρδίτσας την 14-9 -2014 ημέρα Κυριακή και ώρα…

Δήμος Λεβαδέων
0
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Η ∆ιοίκηση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), στα πλαίσια ενίσχυσης της απορροφητικότητας του Προγράµµατος ∆ωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου της Αγροτικής…

Δήμος Λήμνου
0
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Λήμνου, προκειμένου να συγκροτήσει τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης (όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες), βάσει των διατάξεων του άρθρου 76…

Δήμος Φαρκαδόνας
0
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΓΙΑ…