ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

0

Παρακαλούνται, όλοι οι κτηνοτρόφοι, Δημότες του Δήμου Εορδαίας, που ενδιαφέρονται να τους δοθεί βοσκήσιμη έκταση για τα ζώα τους κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2014, από τους Δημοτικούς Βοσκοτόπους του Δήμου, να προσέρχονται στo Tμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας για να συμπληρώσουν την ανάλογη Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Χορήγησης Έκτασης Βοσκής.

Επισημαίνεται ότι όσοι δηλώσουν την έκταση βοσκής στην αντιστάθμιση (ΟΣΔΕ 2014 ),αφού ολοκληρώσουν την συμπλήρωση της δήλωσης ΟΣΔΕ, να μας προσκομίσουν τον ακριβή αριθμό ζώων και στρεμμάτων βοσκής, ώστε τα στοιχεία να ταυτίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι η μη έγκαιρη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης εκ μέρους των κτηνοτρόφων, σημαίνει ότι τα ποίμνιά τους βόσκουν αυθαίρετα και οι ίδιοι θα υπόκεινται στις συνέπειες που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

Δεν θα γίνονται δέκτες αιτήσεις χωρίς την προσκόμιση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ .Επίσης απαραίτητα στοιχεία είναι: αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ και το τηλέφωνο κάθε ενδιαφερόμενου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αίτησης –Υπεύθυνης Δήλωσης ορίζεται η 30-09-2014 και υπενθυμίζεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Ο

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

Μοιρασου το.