Συντάκτης: pipinelli

Ο Δήμος Θάσου θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας που προβλέπει το έργο «Διαμόρφωση πάρκου με δυνατότητα…

Περισσότερα

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας…

Περισσότερα

Ο Δήμος Ήλιδας συμμετείχε στην υποβολή πρότασης για το συγκεκριμένο έργο τον Ιούνιο 2012 στα πλαίσια διασυνοριακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής…

Περισσότερα