Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηγουμενίτσας

0

Θέμα 1ο. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 19377/17-12-2009 άδειας λειτουργίας «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» με την επωνυμία “PRIVE” του Θεόδωρου Λιώση του Αθανάσιου, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Αποστόλων & Πέτρου και Παύλου στην Τοπική Κοινότητα Λαδοχωρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 2ο. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 3497/21-07-2010 άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας της Φ. Τζάνης – Σ. Νικολάου & ΣΙΑ Ο.Ε. ως Στεγασμένου Κέντρου Διασκέδασης με συγκρότηση ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Θέμα 3ο. Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής έως τις 03.00πμ στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ» με την επωνυμία «ΑΥΛΗ», ιδιοκτησίας Νικόλαου Ζάγκα του Φώτιου, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Μοιρασου το.